Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 860 (78%) varav aktiva*410
Interna (boende) 236 (22%) varav aktiva*152
Totalt 1096 varav aktiva*562

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.