Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 998 (80%) varav aktiva*374
Interna (boende) 253 (20%) varav aktiva*146
Totalt 1251 varav aktiva*520

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.