Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1005 (81%) varav aktiva*429
Interna (boende) 240 (19%) varav aktiva*134
Totalt 1245 varav aktiva*563

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.