Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1023 (81%) varav aktiva*449
Interna (boende) 240 (19%) varav aktiva*130
Totalt 1263 varav aktiva*579

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.