Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 840 (78%) varav aktiva*357
Interna (boende) 237 (22%) varav aktiva*138
Totalt 1077 varav aktiva*495

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.