Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 962 (81%) varav aktiva*479
Interna (boende) 233 (19%) varav aktiva*142
Totalt 1195 varav aktiva*621

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.