Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 884 (79%) varav aktiva*367
Interna (boende) 235 (21%) varav aktiva*149
Totalt 1119 varav aktiva*516

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.