Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1010 (81%) varav aktiva*448
Interna (boende) 241 (19%) varav aktiva*138
Totalt 1251 varav aktiva*586

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.