Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 833 (82%) varav aktiva*523
Interna (boende) 177 (18%) varav aktiva*104
Totalt 1010 varav aktiva*627

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.