Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1002 (82%) varav aktiva*439
Interna (boende) 213 (18%) varav aktiva*118
Totalt 1215 varav aktiva*557

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.