Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 950 (83%) varav aktiva*462
Interna (boende) 199 (17%) varav aktiva*100
Totalt 1149 varav aktiva*562

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.