Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1020 (82%) varav aktiva*491
Interna (boende) 217 (18%) varav aktiva*118
Totalt 1237 varav aktiva*609

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.