Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 884 (82%) varav aktiva*498
Interna (boende) 192 (18%) varav aktiva*113
Totalt 1076 varav aktiva*611

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.