Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 700 (81%) varav aktiva*466
Interna (boende) 161 (19%) varav aktiva*107
Totalt 861 varav aktiva*573

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.