Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 958 (83%) varav aktiva*503
Interna (boende) 198 (17%) varav aktiva*127
Totalt 1156 varav aktiva*630

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.