Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1054 (82%) varav aktiva*460
Interna (boende) 227 (18%) varav aktiva*135
Totalt 1281 varav aktiva*595

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.