Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 779 (82%) varav aktiva*513
Interna (boende) 167 (18%) varav aktiva*98
Totalt 946 varav aktiva*611

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.