Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 924 (80%) varav aktiva*465
Interna (boende) 226 (20%) varav aktiva*140
Totalt 1150 varav aktiva*605

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.